Cuma Mesajları

Cuma Mesajları Paylaş Hatırlatır!

Cuma: Kelime anlamı toplanmak anlamına gelir. Cuma günü müslamlar için çok önemlidir. Camii’lerde toplanılır ve namaz ve ibadetler edilir. Topluca yapılan bu ibadet o günü bayram günü değerinde yüceltir.
İşte Cuma Gününün bilinmeyen diğer mucizeleri;

DUALAR KABUL OLUR

Cuma günü haram istekler dışında duaları kabul olduğu bir gündür. Eller semaya kaldırılır ve müslümanlar Yüce Rabbimimiz’den dualar ile istekte bulunurlar.

Enes İbni Malik’den rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur;

‘Her kim Cuma günü ve gecesi bana yüz kere salatu selam okursa, Allah’u Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş, dünya hacetlerinden de otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir. ve size hediyeler geldiği gibi, o salatları da bana arz edecek bir meleği Allah’u Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir.’

Peygamber şöyle buyurmuştur:

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür Hz. Adem (A.S.) o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır.

Cuma gününde bir saat vardır ki; hangi mü’min o saatte Allah’tan bir dilekte bulunursa, Allah onun dileğini kabul eder.
———-
Bir cuma günü Allah Rasûlü, ‘Ey Müslümanlar.! Bu öyle bir gündür ki, Allah’u Teala onu sizlere bayram kılmıştır’ buyurmuştur.

Cuma günü yapılan hayırlı işlerin de özel kıymeti kutsiyeti ve makbuliyeti vardır. Amellerin sevabı, cuma gecelerinde binlere çıkar.

Cuma haftanın, ramazan yılın, hac ise ömrün ölçüsüdür

‘Toplamak, bir araya getirmek’ anlamındaki (cem) kökünden türetilmiş bir isim olan cum’a (cumua – cumaa) kelimesi, aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’in 62 sûresi’nin-de adıdır.
MELEKLER HAZIR HALDE BEKLERLER

‘Melekler, cuma günü camilerin kapılarında hazır bulunurlar, (girenlerin) adlarını yazarlar İmam minbere çıkınca, bu sahifeler dürülür-kapatılır’

CUMA GÜNÜ SİLİNEN GÜNAHLAR

* Cuma gün’ü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

* Allah’a ve ahirete inanan, Cuma namazına gitsin.! (Taberani)

* Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilirmektedir. (Taberani)

* Cuma günü 80 salevat getirenin 80 yıllık günahı aff olur. (Dare Kutni)

* Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

* Sünnet ve mekruh olduğu bildirilen bir işi yapmamalıdır! Bunun için Cuma günü orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmalıdır!(Redd-ül Muhtar)
CUMA GÜNÜ OKUNMASI GÖREN ÖNEMLİ DUALAR

* Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana, Cennette bir köşk verilir. (Taberani)

* Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir. (iyilik yapamaz olur.) gafil olur.(Müslim)

* Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. (Müslim)
Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.