Cuma Mesajları

Cuma Mesajları Paylaş Hatırlatır!
Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler;

Vahiy meleği vasıtasıyla Yüce Allah tarafından gönderilen ilahi emirleri ve yasakları insanlara bildirmekle vazifeli kimselere Kur’an-ı Kerim’in dilinde “Nebi, resûl, beşir ve nezir” adlari verilir. Bunlar her bakimdan üstün ve seçkin kimselerdir. Peygamberler günah işlemezler, yalan söylemezler, emanete hiyanet etmezler, Allah’tan aldıkları emirleri olduğu gibi insanlara bildirirler. Çok zeki, uyanık ve mantıklı kimselerdir. Peygamberlerin bir kısmı bir kavme, bir bölgeye, bazıları da bütün aleme ve insanlığa gönderilmiştir. Bunların ne kadar oldukları bildirilmemiştir; sayılarını ancak Allah bilir. Kur’an-ı Kerimde peygamberlerin sadece bir kısmından bahsedilir. Onlar da şunlardır:

1.Hz.Adem(a.s.)
2.Hz.Idris(a.s)
3.Hz.Nuh(a.s.)
4.Hz.Hûd(a.s)
5.Hz.Salih(a.s)
6.Hz.Ibrahim(a.s)
7.Hz.Ismail(a.s)
8.Hz.Lût(a.s)
9.Hz.Ishak(a.s)
10.Hz.Yakûb(a.s)
11.Hz.Yusuf(a.s)
12.Hz.Eyyûb(a.s)
13.Hz.şuayb(a.s.)
14.Hz.Musa(a.s)
15.Hz.Harun(a.s)
16.Hz.Davut(a.s)
17.Hz.Süleyman(a.s)
18.Hz.Zülkifl(a.s)
19.Hz.İlyas(a.s)
20.Hz.El-Yesa(a.s.)
21.Hz.Yunus(a.s)
22.Hz.Zekeriya(a.s)
23.Hz.Yahya(a.s)
24.Hz.Isa(a.s)
25.Hz.Muhammet(s.a.v)

Bunlardan başka Kur’an-ı Kerimde isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları hakkında kesin bilgi olmayanlar vardır ki; bunlar da şunlardır:

*Üzeyir
*Lokman
*Zü’lkarneyn.

İslam dininin inanç esaslarında Allah’ın peygamberlerinden hiçbirisi diğerinden ayrılmaz. Hepsi peygamber olarak kabul edilir, her peygamberin getirdiği ve tebliğ ettiği dinin hak din olduğu benimsenir. Çünkü İslam dininin iman esasına göre; gerçek din, semavi din tektir ve Allah tarafından elçiler aracılığı ile gönderilir.
Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.