Cuma Mesajları

Cuma Mesajları Paylaş Hatırlatır!

Dr.Ahmet Çağıl

Ben bir çok evliya hayatı okudum, üç mürşidin de terbiyesinden geçim, ama Gavs-ı Sani Hz. gibisini görmedim. Her bakımdan kamil-i mükemmil bir mürşid. Kalp ve Nefes için İyileştiremediği bir hastalık

Read More