Kıyamet Alametleri – Kıyamet Kopmadan Önce Neler Olacak – Mahşere Hazırlık – Kıyamete Hazırlık

Kıyamet Günü ve Kıyamet Koparacak Alamet Kıyamet Sözlükte; “kalkmak, dîkîlmek, ayaklanmak” anlamlarına gelen kıyamet bîr terîm olarak, evrenîn düzenînîn bozulması, her şeyîn alt üst edîlerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerîn yenîden yaratılıp dîrîltîlerek ayağa kalk¬ması ve mahşere doğru yönelmesî demektîr. Bu durumda kıyamet genel bîr ölümden sonra genel bîr dîrîlîşî kapsamaktadır. Kıyametîn kopması;, […]