Cuma Mesajları

Cuma Mesajları Paylaş Hatırlatır!

Sureli Cuma Mesajı

”Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme.Bize tarafından rahmet bağışla.Lütfu en bol olan Sensin.” Al-i İmran Suresi -8-

Read More